ARBETSRUM

Verksamheten i Arbetsrummet på Bergsgatan 20 i Malmö har två huvudsakliga funktioner som löper parallellt: inhämtning av kunskap som informerar det fullskaliga museet och att stärka relationer till olika intressenter, dvs museets intressegrupper/stakeholders. I praktiken innebär det att både inhämta och att ge tillbaka – en ömsesidighet, som kommer att spela en nyckelroll i etableringen av museet.
Arbetsrummet är en plats där metoder, innehåll och samarbeten prövas innan det framtida, fullskaliga museet öppnas. Syftet är inte att öppna ett museum i miniatyr, utan att som en fysisk förlängning av förstudiens resultat, vara ett arbetsrum där museet växer fram bit för bit, där intressegrupper/
stakeholders bjuds in för att bidra till processen som noggrant följs upp, utvärderas och dokumenteras. Att skapa relationer, bygga upp förtroende som sedan införlivas i det stora museet är ett av målen. Prövande metodik med högt i tak för att testa idéer är devisen, både internt i arbetsgruppen och externt i form av innehåll och format.

VILL DU/NI VARA MED?

Baserat på vad som framkommit under förstudien 2016–2017 och dialogmötena 2018 går det att säga att majoriteten av de hittills över 700 dialogdeltagarna som varit involverade i arbetet med Rörelsernas museum har varit positiva till idén om att, om än i olika utsträckning, samverka och vara delaktiga i uppbyggnaden av museet. Det har bland annat uttryckts att museet borde “hitta strukturer för fortsatt inflytande i processen/arbetet med att bygga upp museet” och att en “stark demokratisk bas, genererar en stark organisation och besökarskara”. Dialogdeltagarna återkom flera gånger till vikten av delaktighet och att hitta framtida sätt att behålla den inkluderande process som präglat museibyggandet hittills. Ett Rörelsernas museum ska enligt deltagarna samverka med civilsamhället, sociala rörelser och andra kulturinstitutioner.
Från och med 2019 arbetar Rörelsernas museum därför med att utveckla en så hållbar och schysst struktur som möjligt för samarbete med enskilda individer, civilsamhället och dess organisationer/rörelser. Under hösten 2019 har Rörelsernas museum samarbetat brett över olika sektorer i samhället. Arbetsgruppen jobbar med att utveckla både formella och mindre formella former (dialogmöten och idé-lådor) för delaktighet där museet tar in röster som utvecklas till program. Dessa program formar vidare det fullskaliga museet.
Du som är ungdom, aktivist, kulturskapare, forskare, del av en social rörelse, tillhör en minoritetsgrupp, eller du som helt enkelt vill vara med och bygga museet från grunden, era tankar och röster behövs!
Har du/din organisation en idé som du ser i anslutning till uppdraget att utveckla museet? 
Vill du göra en workshop, seminarie eller göra något konstnärligt?
Hör av er till: rena.baledi@malmo.se

BESÖKSADRESS

Bergsgatan 20
214 22 Malmö
(Vid Stadsarkivet, ingången på hörnet Bergsgatan/Barkgatan)

Länk till karta